Indeks masy ciała (BMI)

Indeks masy ciała  (ang. Body Mass Index, BMI), jest wynikiem podziału masy ciała (wyrażonej w kilogramach) przez kwadrat wysokości ciała (wyrażony w metrach). Według WHO, wynik zawiera się w następujących kategoriach:

Indeks masy ciała 
Uzyskany wynik BMI Kategoria
< 17

17-24

25–30

30–35

35–40

> 40

Zbyt niska, niedowaga

Idealna

Lekka otyłość

Niezdrowa otyłość

Bardzo niezdrowa otyłość

Poważna nadwaga

 

Oblicz swój Indeks Masy Ciała - BMISprawdź swój indeks masy ciała »